CV Jakuba Štědroně

Jmenuji se Jakub Štědroň a narodil jsem se 22.5.1979. Po ukončení obchodní akademie jsem studoval Vyšší odbornou školu publicistiky a v roce 2000 nastoupil ke studiu oboru teorie kultury na Filosofickou fakultu UK, které jsem úspěšně ukončil roku 2007. Během studia jsem například absolvoval opakované stáže v Etnologickém ústavu Akademie Věd ČR a podílel se na terénním výzkumu romských komunit pro společnost Socioklub. Téma národnostních menšin a multikulturalismu jsem částečně využil i při psaní diplomové práce, ve které jsem se zajímal o historii a přítomnost fenoménu pozitivní diskriminace (afirmativních akcí) ve Spojených státech. Tomuto tématu bych se chtěl věnovat i během svého doktorského studia, do kterého jsem nastoupil v roce 2008.

V době letních prázdnin v roce 2002 a 2003 jsem pracoval celkem 8 měsíců v USA v letních kempech nejdříve ve státě Wisconsin jako asistent košer pekaře v židovském kempu Ramah a o rok později jako instruktor tenisu ve sportovním campu Arrowhead na předměstí města Philadelphia ve státě Pennsylvania. Po skončení obou kempů jsem pracoval dál v různých manuálních pozicích např. na univerzitě Whitewater ve státě Wisconsin. Od roku 2005 jsem pak vždy část léta věnoval nejdříve účasti a později též aktivnímu spoluorganizování letních dobrovolných worcampů ve Vídni, v Rakousku. Jejich cílem byly rozličné rekonstrukční i umělecké aktivity a účastnili se jich kromě dobrovolníků z celého světa i děti a mládež s různými typy fyzického či psychického znevýhodnění. Také  toto léto bych chtěl dál působit ve Vídni jako instruktor v našem worcampu, který bude zaměřený na zahradnické práce ve vídeňských parcích.

Od září roku 2006 působím na Magistrátu hlavního města Prahy. Původně jsem nastoupil na pozici specialisty národnostních menšin a od března roku 2007 pak na pozici asistenta pražské sociální ombudsmany.  Ve své  práci se zabývám sociálním poradenstvím a pomocí především seniorům či zdravotně znevýhodněným občanům.

Od října 2008 do února 2009 jsem byl na pětiměsíční pracovní stáží v Kanceláři Evropské unie pro základní práva ve Vídni (European Union Agency for Fundamentals Rights) v oddělení Komunikace (Communication and Awareness Rising). Zde jsme například připravovali ve spolupráci s Magistrátem města Vídeň velkou soutěžní a zábavní akci Den rozmanitosti ( Diversity day/ Der Tag der Vielfalt )  pro celkem 3000 studentů nejen z Rakouska, ale i České republiky, Slovenska či Maďarska.

Mezi mé koníčky patří zeměpis, literatura, politika a kultura. Zajímám se intenzivně o veřejné dění a s přáteli každoročně již od roku 2003 pořádáme na Praze 6 v Šáreckém údolí oslavu Den Země/ Earth Day pro děti a jejich rodiče. Její součástí jsou různé hry a též úklid odpadků. Na akci dostáváme grant z Městského úřadu Prahy 6.

Pokud si přejete pouze strukturovaný životopis, můžete si jej stáhnout zde: jakub-stedron-cv.pdf (PDF, 28 kB)