Mezinárodní projekt Dekáda Romů 2005- 2015 zahájena

Projekt Dekáda Romů 2005- 2015 si klade za cíl aktivně usilovat o zrušení diskriminace a překonání nepřijatelné propasti, která odděluje Romy od zbytku obyvatelstva v zemích střední a východní Evropy. Do projektu se na světovém kongresu Romů v Budapešti v roce 2003  přihlásilo celkem osm zemí. Jednalo se o Bulharsko, Českou republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Rumunsko, Slovensko a Federaci Srbska a Černé Hory. Celý velkorysý projekt oficiálně zahájila schůzka zástupců zúčastněných zemí 2. února v bulharské Sofii.  Ti zde podepsáním společné deklarace odstartovali desetiletý plán  na začlenění romských komunit do společnosti. Všechny zúčastněné strany se zavázaly, že přijmou účinná a konkrétní opatření na zlepšení současné situace se zaměřením na čtyři klíčové oblasti: vzdělání, bydlení, zaměstnání a zdravotní péče. Zvýšená pozornost se má věnovat také odstraňování diskriminace Romů a snižování jejich chudoby. Finanční prostředky na celý projekt uvolní Světová banka a Open Society Fund amerického miliardáře a filantropa  maďarského  původu. Tyto peníze ve výši přes čtyřicet milionů dolarů spravuje loni založená Nadace pro romské školství se sídlem v Budapešti. Další finanční prostředky mají ze svých rozpočtů uvolnit samy zúčastněné země. Též eurokomisař pro sociální záležitosti Vladimír Špidla dal najevo, že případné konkrétní programy by měly reálnou možnost získat finanční podporu ze strukturálních fondů EU.  Přítomný George Soros  přivítal zrod : mladé romské elity schopné zastupovat romskou komunity a prezident Světové banky James Wolfensohn  prohlásil, že  : Romská otázka je velkým morálním úkolem dnešní Evropy, a pokud na tomto poli nic neuděláme, budeme zakrátko čelit velkému nepřátelství a utrpení. Českou delegaci na jednání vedl vicepremiér a předseda vládní rady pro záležitosti romské komunity Pavel Němec.  Předmětem kritiky ze strany českých médií se stal fakt, že v naší delegaci nebyl přítomen jediný Romský zástupce. Veškeré další informace lze nalézt v angličtině a romštině na www.romadecade.org, kde se budou pravidelně objevovat všechny dokumenty a informace spojené s celým projektem.  Internetové stránky spravuje mezinárodní organizace mladých Romů Romský informační projekt. Romové tvoří největší evropskou menšinu. V Česku se jejich počet odhaduje na 270 tisíc, na Slovensku odhady hovoří o 400 tisících Romech. Největší romská komunita, přes dva miliony osob, žije v současnosti v Rumunsku.

Štítky: , ,

Tento článek byl vložen on Neděle, Červen 21st, 2009 at 18.18 a je v rubrice 5. Romská problematika. Sledujte komentáře pomocí RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply